SEKCE

Dotazník žadatele

Zde si můžete stáhnout, nebo rovnou vyplnit a odeslat ke zpracování dotazník žadatele.

Označte, o jakou službu žádáte:1) Žadatel

Příspěvek od státu:

Způsobilost k právním úkonům:
2) Kontaktní osoba

3) Opatrovník nebo soudem stanovený Zástupce žadatele:   

Děkujeme, Váš dotazník jsme úspěšně přijali ke zpracování. Budeme Vás informovat na Vámi zvoleném e-mailu.
Chyba při odeslání dotazníku. Ujistěte se, že byly vyplněny všechny položky správně.

režim usnadnění

Kliknutím na tlačítko níže aktivujete režim usnadnění pro osoby se sníženou zrakovou schopností.

AKTIVOVAT