Péče o seniory 
a zdravotně znevýhoděné

Pomoc nabízíme po celém území bývalého okresu Kolín a Český Brod.

O NÁS

PRÁVNÍ FORMA A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Spirála pomoci - založena 28.12. 2007 jako Občanské sdružení VS/1-1/69 864/07-R. 
Od 9.4.2014 - Obecně prospěšnou společností.

PILÍŘE SPOLEČNOSTI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociálními službami pomáháme lidem, kteří bez pomoci druhé osoby by samostatný život doma nezvládli a k zajištění péče o svou osobu nebo domácnost potřebují trvalou pomoc druhé osoby.  

POMOC RODINĚ

Naše služby pomáhají i rodinným příslušníkům. Ti se mohou naplno věnovat svému zaměstnání a současně nachází ulehčení ze zátěže, kterou pro ně péče o jejich blízké znamená. 

ÚCTA

Úctu ke každému, respekt, empatii a uzpůsobení pomoci individuálním potřebám každého Uživatele služeb je zaručeným přístupem našich pracovníků, kteří současně berou ohled na fyzický a psychický stav každého jednotlivce.    

režim usnadnění

Kliknutím na tlačítko níže aktivujete režim usnadnění pro osoby se sníženou zrakovou schopností.

AKTIVOVAT