Spirála pomoci o.s. byla založena v prosinci v roce 2007 a svoji činnost začala provozovat v březnu 2008, kdy 25.3. obdržela registraci na poskytované služby.

Osobní asistence a terénní odlehčovací služby jsou hlavní náplní poskytovaných terénních sociálních služeb. Podle potřeb klientů jsou služby poskytovány denně až 24 hod.  včetně víkendů a svátků. O klienty pečují asistentky a  asistenti s láskou a vlídným přístupem. V současné době má naše společnost kolem 100 klientů.

Poskytované služby se snažíme stále rozvíjet, rozšiřovat a profesionalizovat. Reagujeme tak na potřeby klientů a ostatních občanů v místech naší působnosti.

Spolupracujeme s jinými poskytovateli sociálních služeb a domácí zdravotní péčí, vzájemně se doplňujeme a tvoříme tak komplexnější péči.

Jsme zapojeni do procesu Komunitního plánování ve městech: Kolín, Český Brod a Pečky. Byli jsme osloveni na spolupráci v Komunitním plánování i v Praze východ.

Obecným cílem sdružení je přispívat k rozvoji nových metod sociální práce a prostřednictvím komunitní práce napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci.

Hlavním cílem našeho sdružení je poskytovat kvalitní sociální služby všem potřebným a to nejenom ve městech, ale hlavně v jejich okolí.

Cíle sdružení v době vzniku organizace v r. 2007

  • poskytování služeb nejen ve městě Kolíně a Českém Brodě, ale hlavně v jejich okolí na venkově
  • zakoupení automobilu, který po přestavbě bude sloužit k přepravě zdravotně postižených občanů a seniorů – splněno v roce 2014
  • rozšíření půjčovny kompenzačních  a rehabilitačních pomůcek – splněno v roce 2012
  • zřízení pobytových odlehčovacích služeb

Všechny tyto cíle reagují na potřebu našich klientů, ale i ostatních občanů a jsou zahrnuty v komunitních plánech měst, kde všude působíme

Právní forma a orgány společnosti

Nestátní nezisková organizace — občanské sdružení
Registrace sdružení byla u Ministerstva vnitra ČR provedena 28.12.2007 pod č. j. VS/1 – 1/69 864/07 – R

Dne 9.dubna 2014 byl proveden zápis do rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 1519.