Vznik a historie sdružení Spirála pomoci

Spirála pomoci o.s. byla založena v prosinci v roce 2007 a svoji činnost začala provozovat v březnu 2008, kdy 25.3. obdržela registraci na poskytované služby.

Osobní asistence a terénní odlehčovací služby jsou hlavní náplní poskytovaných terénních sociálních služeb. Podle potřeb klientů jsou služby poskytovány denně až 24 hod.  včetně víkendů a svátků. O klienty pečují asistentky a  asistenti s láskou a vlídným přístupem. V současné době má naše sdružení kolem 100 klientů.

Poskytované služby se snažíme stále rozvíjet, rozšiřovat a profesionalizovat. Reagujeme tak na potřeby klientů a ostatních občanů v místech naší působnosti.

Spolupracujeme s jinými poskytovateli sociálních služeb a domácí zdravotní péčí, vzájemně se doplňujeme a tvoříme tak komplexnější péči.

Jsme zapojeni do procesu Komunitního plánování ve městech: Kolín, Český Brod, Pečky a Ostrava. Byli jsme osloveni na spolupráci v Komunitním plánování i v Praze východ.

Obecným cílem sdružení je přispívat k rozvoji nových metod sociální práce a prostřednictvím komunitní práce napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci.

Hlavním cílem našeho sdružení je poskytovat kvalitní sociální služby všem potřebným a to nejenom ve městech, ale hlavně v jejich okolí.

 

Cíle sdružení v době vzniku organizace v r. 2007

  • poskytování služeb nejen ve městě Kolín, ale i v jiných městech a hlavně v jejich okolí na venkově
  • zakoupení automobilu, který po přestavbě bude sloužit k přepravě zdravotně postižených občanů a seniorů – splněno v roce 2014
  • rozšíření půjčovny kompenzačních  a rehabilitačních pomůcek – splněno v roce 2012
  • zřízení pobytových odlehčovacích služeb

Všechny tyto cíle reagují na potřebu našich klientů, ale i ostatních občanů a jsou zahrnuty v komunitních plánech měst, kde všude působíme

 

Právní forma a orgány společnosti

Nestátní nezisková organizace — občanské sdružení
Registrace sdružení byla u Ministerstva vnitra ČR provedena 28.12.2007 pod č. j. VS/1 – 1/69 864/07 – R

Dne 9.dubna 2014 byl proveden zápis do rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 1519. 

Naši partneři a sponzoři

  • 1

Spirála pomoci o.p.s.

Číslo účtu pro platbu faktur za sociální péči a zapůjčení kompenzačních pomůcek: 219378040/0300

Číslo účtu pro ostatní platby: 2900139349/0800

Kancelář Kolín

Kancelář  Kolín                                          311 241 621, 774 340 292

Koordinátorka sociální práce          773 600 496

Ředitelka společnosti               773 600 495

Půjčovna kompenzačních pomůcek Kolín 774 340 292

Kancelář Český Brod

Kancelář Český Brod                      773 600 498

Půjčovna komp. pomůcek Český Brod 773 600 498

Psychologické poradenství                  721 312 978

HandiTAXI                                                 77 44 88 495

Kontakty

  info(@)spirala-pomoci.cz
  spipom(@)seznam.cz
  +420 311 241 621
  +420 774 340 292
  Antonína Kaliny 1351, 280 02 Kolín

Sociální sítě