PÉČE O SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ

…… s námi dokážete víc ……


O nás – základní informace

Spirála pomoci – založena 28.12. 2007 jako Občanské sdružení VS/1-1/69 864/07-R

V roce 2014 se přetransformovala na Obecně prospěšnou společnost.

Datum vzniku a zápisu: 9.4.2014 Spisová značka: O1519 vedená u Městského soudu v Praze

V roce 2008 jsme získali registraci na poskytování sociálních služeb – osobní asistence a terénní odlehčovací služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany.

Sociálními službami pomáháme lidem, kteří bez pomoci druhé osoby by samostatný život doma nezvládli a k zajištění péče o svou osobu nebo domácnost potřebují trvalou pomoc druhé osoby.

Naše služby pomáhají i rodinným příslušníkům. Ti se mohou naplno věnovat svému zaměstnání a současně nachází ulehčení ze zátěže, kterou pro ně péče o jejich blízké znamená.

Úctu ke každému, respekt, empatii a uzpůsobení pomoci individuálním potřebám každého Uživatele služeb je zaručeným přístupem našich pracovníků, kteří současně berou ohled na fyzický a psychický stav každého jednotlivce.

Poskytované služby stále vylepšujeme a rozšiřujeme na základě poptávky našich Uživatelů nebo veřejnosti. Snažíme se tak pružně reagovat a pomáhat.

Pomoc nabízíme po celém území bývalého okresu Kolín a Českého Brodu.